PIET BOOGERT – GENERAL MANAGER

Since the opening of Lloyd Hotel, Piet Boogert has been the General Manager. With his valuable pillars of diversity, inclusiveness and curiosity, he contributes to the unique culture of the hotel, which is so much more than just a hotel. On November 11th, the Lloyd Hotel celebrates its 15th anniversary with Piet at the helm. Join him for a tour at 11am, 2pm and 3pm!

Innovative
Lloyd Hotel was the beginning of a new development in the hotel business. In March 2005 the Financial Times named us in a publication ‘Good design can make all the difference’. I find it very exciting that I am part of this. When the rooms weren’t ready yet, I went to a conference about the hotelmarket with moodboards. I was declared a fool because we placed the bath in the middle of the hotel room. By now there is hardly any boutique hotel without a freestanding bath in a room.

Experiment
It’s a hotel where people dare to experiment. And anyone who experiments runs the risk of being turned down. We still get reviews from guests who don’t like it. We always respond to this. Sometimes we know how to make people fan after a complaint, that’s what I like best. Then we managed to take them along on our journey of discovery.

Diverse
When Lloyd Hotel just started it instantly became popular. The press was very enthusiastic. But we didn’t want it to become a hype. It had to be a future-oriented place. The group of entrepreneurs with whom we opened Lloyd Hotel was very diverse. Suzanne Oxenaar was very culture savvy. Otto Nan was strong in business. I was the experienced hotelier. We all brought with us a different network, like current employees do as well. This mix sometimes creates tension, but at the same time makes it interesting. It suits me well, diversity and inclusiveness are very important to me.

Culture
The hotel is more than just a hotel, many travellers will find a unique culture. Artists are involved in exhibitions and the rooms are created by different designers. I believe that high culture and popular culture should be able to coexist without prejudice.

FOMO
We have 117 different rooms and are the first hotel in the world where you can choose from a 1- to -5 star room. This idea came in response to the Fear Of Missing Out. Here you have a different experience every time you visit. We don’t have pictures of all rooms. At first the idea was not to share any photos at all, when you go to stay with family you don’t ask for photos of the bedroom beforehand either. In practice this was of course not tenable.

Favourite
My favorite room has shifted over the years, as if Lloyd Hotel gives you the opportunity to grow with it. The Chelsea room (112) is one of my most precious rooms, Linda Troeller, who lived in the Chelsea Hotel for 25 years, shared her photos with us. As a tribute to the Chelsea Hotel we made this room. The piano room (221) I see as a beautiful meeting room, Joep van Lieshout made this room truly iconic.

Room 112: The Chelsea Room (4*)

Interaction
In the hotel business you can notice a development towards self-check-in kiosks. However I hope that human interaction will remain, for me this is essential. I always do my best to get to know our guests, the interaction makes it interesting. The ‘open arms’ culture is made by the people who work here, together the people create the identity of a hotel.

Curious
As far as I am concerned, hospitality goes hand in hand with an open attitude towards others, regardless of their clothing or appearance. At the hotel school, many students are taught to work within a framework, with us, interns see that hospitality can also be different. You can’t be hospitable without being curious.

Fifteen years in charge of Lloyd Hotel delivers memorable moments. His focus on diversity, curiosity and inclusiveness have been created since he was a child. Piet grew up in a farmers family, where people in need were always welcome. His dean lured him into hotel industry. At the Hogeschool Maastricht he developed into a host pure sang. The school eventually taught him to stay close to himself. Anyone who meets him during the week always sees Piet in a suit, and at the weekend he wears jeans, even when he’s at work. The suit and tie are part of his identity, with which he triggers others not to judge him on his appearance.

PIET BOOGERT – GENERAL MANAGER

Sinds de opening van Lloyd Hotel is Piet Boogert de General Manager. Met zijn waardevolle pijlers diversiteit, inclusiviteit en nieuwsgierigheid draagt hij bij aan de unieke cultuur van het hotel, dat zoveel meer is dan een hotel. Op 11 november viert het Lloyd Hotel haar 15 jaar bestaan met Piet al die tijd aan het roer. Ga mee met Piet en krijg een rondleiding door het gebouw om 11:00, 14:00 of 15:00 uur.

Vernieuwend
Lloyd Hotel was het begin van een nieuwe ontwikkeling in de hotellerie. In maart 2005 verscheen een artikel in Financial Times dat ons noemde in een publicatie ‘Good design can make all the difference’. Ik vind het heel spannend dat ik daar onderdeel van ben. Toen de kamers nog niet klaar waren ging ik met moodboards naar een conferentie over de hotelmarkt. Ik werd voor gek verklaard, omdat we het bad midden in de hotelkamer hadden gezet. Inmiddels is er bijna geen boutique hotel meer zonder een vrijstaand bad in een kamer.

Experiment
Het is een hotel waar mensen durven te experimenteren. En wie experimenteert loopt risico om onderuit te gaan. Zo krijgen we nog altijd reviews van gasten die het niks vinden. We reageren hier altijd op. Soms weten we mensen na een klacht alsnog fan te maken, dat vind ik het allerleukste. Dan zijn we erin geslaagd om ze mee te nemen in de ontdekkingsreis.

Divers
Toen Lloyd Hotel net startte was het al gauw populair. De pers was laaiend enthousiast. Maar het mocht geen hype worden. Het moest een toekomstgerichte plek zijn. De groep ondernemers waarmee we Lloyd Hotel opende was heel divers. Suzanne Oxenaar had cultuur hoog in het vaandel. Otto Nan was zakelijk heel sterk. Ik was de doorgewinterde hotelier. Allemaal brachten we een ander netwerk mee, net als de huidige medewerkers. Die mix zorgt soms voor spanning, maar maakt het tegelijk interessant. Het past goed bij mij, diversiteit en inclusiviteit vind ik heel belangrijk.

Cultuur
Het hotel is meer dan een hotel, menig reiziger treft hier een eigengereide cultuur. Kunstenaars zijn betrokken in exposities en de kamers zijn vormgegeven door verschillende ontwerpers. Ik vind dat elitaire cultuur en populaire cultuur naast elkaar moet kunnen bestaan zonder vooroordeel.

FOMO
We hebben 117 verschillende kamers en zijn het eerste hotel wereldwijd waar je kan kiezen uit een 1- tot – 5 sterrenkamer. Daarmee spelen we in op de Fear Of Missing Out. Je hebt hier telkens een andere beleving. We hebben lang niet van alle kamers foto’s. In eerste instantie was het idee om helemaal geen foto’s te delen, want wanneer je bij familie gaat logeren vraag je ook niet vooraf foto’s van de slaapkamer. In de praktijk was dat natuurlijk niet houdbaar.

Favoriet
Mijn favoriete kamer is door de jaren heen verschoven, alsof Lloyd Hotel je de mogelijkheid geeft om mee te groeien. De Chelsea kamer (112) is een van mijn meest dierbare kamers, Linda Troeller die daar 25 jaar woonde, deelde haar foto’s met ons. Als een tribute aan het Chelsea Hotel maakte wij deze kamer. De vleugel kamer (221) zie ik als een mooie meeting room, Joep van Lieshout maakte deze kamer iconisch.’

4* kamer 112: The Chelsea Room

Interactie
In de hotellerie zie je de ontwikkeling met de self-check-in kiosks. Ik hoop dat er menselijke interactie blijft, voor mij is dat essentieel. Ik doe altijd mijn best om onze gasten te leren kennen, de interactie maakt het interessant. De ‘open armen’ cultuur wordt gemaakt door de mensen die er werken, die vormen samen de identiteit van elk hotel.

Nieuwsgierig
Wat mij betreft gaat gastvrijheid gepaard gaat met een open houding ten aanzien van anderen, ongeacht kleding of het uiterlijk van de ander. Op de hotelschool leren veel studenten binnen een kader te denken, bij ons zien stagiaires dat gastvrijheid ook anders kan. Je kan niet gastvrij zijn zonder nieuwsgierig te zijn.

Vijftien jaar aan het roer van Lloyd Hotel levert memorabele momenten op. Zijn speerpunten diversiteit, nieuwsgierigheid en inclusiviteit zijn van kinds af aan bijgebracht. Piet groeide op in een boerengezin, waar mensen in nood altijd welkom waren. Zijn decaan wees hem op een opleiding in de hotellerie. Aan de Hoge Hotelschool Maastricht ontwikkelde hij zich tot gastheer pur sang. De school leerde hem uiteindelijk ook om dicht bij zichzelf te blijven. Wie hem doordeweeks treft ziet Piet steevast in pak, in het weekend draagt hij een spijkerbroek, ook als hij aan het werk is. Het pak en de stropdas vormen onderdeel van zijn identiteit, waarmee hij anderen triggert om hem niet te beoordelen op zijn voorkomen.

PIET BOOGERT – GENERAL MANAGER

Since the opening of Lloyd Hotel, Piet Boogert has been the General Manager. With his valuable pillars of diversity, inclusiveness and curiosity, he contributes to the unique culture of the hotel, which is so much more than just a hotel. On November 11th, the Lloyd Hotel celebrates its 15th anniversary with Piet at the helm. Join him for a tour at 11am, 2pm and 3pm!

Innovative
Lloyd Hotel was the beginning of a new development in the hotel business. In March 2005 the Financial Times named us in a publication ‘Good design can make all the difference’. I find it very exciting that I am part of this. When the rooms weren’t ready yet, I went to a conference about the hotelmarket with moodboards. I was declared a fool because we placed the bath in the middle of the hotel room. By now there is hardly any boutique hotel without a freestanding bath in a room.

Experiment
It’s a hotel where people dare to experiment. And anyone who experiments runs the risk of being turned down. We still get reviews from guests who don’t like it. We always respond to this. Sometimes we know how to make people fan after a complaint, that’s what I like best. Then we managed to take them along on our journey of discovery.

Diverse
When Lloyd Hotel just started it instantly became popular. The press was very enthusiastic. But we didn’t want it to become a hype. It had to be a future-oriented place. The group of entrepreneurs with whom we opened Lloyd Hotel was very diverse. Suzanne Oxenaar was very culture savvy. Otto Nan was strong in business. I was the experienced hotelier. We all brought with us a different network, like current employees do as well. This mix sometimes creates tension, but at the same time makes it interesting. It suits me well, diversity and inclusiveness are very important to me.

Culture
The hotel is more than just a hotel, many travellers will find a unique culture. Artists are involved in exhibitions and the rooms are created by different designers. I believe that high culture and popular culture should be able to coexist without prejudice.

FOMO
We have 117 different rooms and are the first hotel in the world where you can choose from a 1- to -5 star room. This idea came in response to the Fear Of Missing Out. Here you have a different experience every time you visit. We don’t have pictures of all rooms. At first the idea was not to share any photos at all, when you go to stay with family you don’t ask for photos of the bedroom beforehand either. In practice this was of course not tenable.

Favourite
My favorite room has shifted over the years, as if Lloyd Hotel gives you the opportunity to grow with it. The Chelsea room (112) is one of my most precious rooms, Linda Troeller, who lived in the Chelsea Hotel for 25 years, shared her photos with us. As a tribute to the Chelsea Hotel we made this room. The piano room (221) I see as a beautiful meeting room, Joep van Lieshout made this room truly iconic.

Room 112: The Chelsea Room (4*)

Interaction
In the hotel business you can notice a development towards self-check-in kiosks. However I hope that human interaction will remain, for me this is essential. I always do my best to get to know our guests, the interaction makes it interesting. The ‘open arms’ culture is made by the people who work here, together the people create the identity of a hotel.

Curious
As far as I am concerned, hospitality goes hand in hand with an open attitude towards others, regardless of their clothing or appearance. At the hotel school, many students are taught to work within a framework, with us, interns see that hospitality can also be different. You can’t be hospitable without being curious.

Fifteen years in charge of Lloyd Hotel delivers memorable moments. His focus on diversity, curiosity and inclusiveness have been created since he was a child. Piet grew up in a farmers family, where people in need were always welcome. His dean lured him into hotel industry. At the Hogeschool Maastricht he developed into a host pure sang. The school eventually taught him to stay close to himself. Anyone who meets him during the week always sees Piet in a suit, and at the weekend he wears jeans, even when he’s at work. The suit and tie are part of his identity, with which he triggers others not to judge him on his appearance.