NYNKE KOSTER

Type Nynke Koster on Google and it will give you a series of photos of famous buildings completely covered with brightly colored stuff. Nynke has developed her own techniques to transform architectural details into objects. With a special rubber she makes casts of buildings. This way she made headboards and bedside tables for Lloyd Hotel. On the day that her work is placed in our rooms, she likes to tell more during lunch in the Lloyd Restaurant. She orders tomato soup, I take the beet salad.

Love for furniture

When she started studying Interior Architecture and Furniture Design at the Royal Academy of Visual Arts in The Hague, she soon realized that she felt very much at home there. “I have a great love for furniture. Although I knew I didn’t want to make furniture, I opted for Furniture Design. Furniture objects contribute to the beauty of its environment.”

Pointing to a chair in the Lloyd Restaurant; “A chair in the public space is something that is very recognizable, something that everyone understands. I wonder; when can we still speak of furniture? When does it become art? What is a seat anyway? Especially when you are not using it. Think of Joseph Kosuth and his work “One and Three Chairs” in which he shows a chair in three ways: an image of a chair, an actual chair and a description of a chair. Which of the three is the most seat now? By considering objects in the space, they gain a special value. With my casts in rubber, I also focus on things that we often don’t specifically notice.”

Nynke makes her work out of rubber. A material that we don’t often see in furniture. “During my studies I did a project on identity and was looking for a material with which I could turn something inside out. I ended up with rubber from silicone. The material has a special tactility. Looking at my objects you cannot directly estimate how heavy or sturdy it is. People are often surprised when they feel the rubber and notice that it is soft and warm.”

Identity in beauty

Nynke currently works mainly on commission but she is full of plans for her free work. “My ideas keep on flowing, in the shower, on the bike and when I travel I get many new ideas. In the future I want to focus more on the development of the contemporary ornament. When I visit places like Havana I notice that the Cuban identity mainly focuses on cigars, rum and vintage cars. The stories of the facades reflect the history of Catalan influences in the capital. While walking through the city I wondered why there is no Cuban ornament and what it should look like. I wondered the same thing in Addis Ababa where Chinese people invest billions in infrastructure but where Ethiopian identity is lost. I think that my future work can add something to that kind of place. Not just as a nice gesture in the streets but especially for the people’s experience who live in cities like that. When we cycle over the canals in Amsterdam, the beauty of the city grabs us and we are proud of where we live, I also grant that to other people and cities in the world.”

Lloyd Hotel collaborates with various artists. For example, the Bas Kosters room recently opened, we have changing public exhibitions, there are special Lloyd tables made by Christoph Seyferth and Joep van Lieshout designed several rooms. It contributes to the identity of Lloyd Hotel . Nynke turned the iconic Lloyd Hotel building into a collection of ornamentation with details of the characteristic brick façade. “When I was asked to do a project for Lloyd Hotel I started to study its history and architecture. I have a relationship with buildings and would like to bring attention to details to show that every piece was conceived by an architect. Often people take a space for granted. With my work I let people wonder about details. With the casts I from Lloyd Hotel I wanted to put the history of the building in the spotlights.” The headboards are reminiscent of a silhouette of a city or buildings.

Do you want to sleep in a room with beautiful headboards by Nynke Koster? Book room 401 (3*), 524 (4*), 602 or 607 (5*).

 

 

NYNKE KOSTER

Tik Nynke Koster in op Google en het levert je een serie foto’s van bekende gebouwen volledig ingesmeerd met een fel gekleurd goedje. Nynke heeft haar eigen technieken ontwikkeld om architectonische details tot objecten te transformeren. Met een speciaal rubber maakt zij afgietsels van gebouwen. Zo maakte ze voor Lloyd Hotel beddenhoofden en nachtkastjes. Op de dag dat haar werk in enkele hotelkamers geplaatst wordt vertelt ze tijdens de lunch in Lloyd Restaurant graag meer. Zij bestelt tomatensoep, ik neem de bietensalade.

Liefde voor meubels

Toen ze aan de opleiding Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag begon merkte ze al gauw dat ze zich daar maar al te goed thuis voelde. ‘Ik heb een grote liefde voor meubels. Ondanks dat ik wist dat ik geen meubels wilde maken koos ik voor de richting Meubelontwerpen. Meubels zijn objecten die bijdragen aan de schoonheid van de omgeving.’

Wijzend naar een stoel in het Lloyd Restaurant; ‘Een stoel in de openbare ruimte is iets dat heel herkenbaar is, iets dat iedereen begrijpt. Ik stel mezelf de vraag; waar ligt de grens van het meubel? Wanneer wordt het kunst? Wat is eigenlijk een stoel? Vooral wanneer je hem niet gebruikt. Denk aan Joseph Kosuth en zijn werk “One and Three Chairs” waarin hij op 3 manieren een stoel toont: een afbeelding van een stoel, een daadwerkelijke stoel en een omschrijving van een stoel. Welke van de drie is nu het meest stoel? Door stil te staan bij objecten in de ruimte krijgen ze een bijzondere waarde. Met mijn afgietsels in rubber leg ik ook de focus op dingen waar we vaak niet bij stilstaan.’

Nynke maakt haar werk van rubber. Een materiaal dat we niet vaak zien in meubels. ‘Tijdens mijn studie deed ik een project rondom identiteit en zocht een materiaal waarmee ik iets binnenstebuiten kon keren. Van siliconen kwam ik uiteindelijk bij rubber uit. Het materiaal heeft een bijzondere tactiliteit. Kijkend naar mijn objecten kan je niet direct inschatten hoe zwaar of stevig het is. Vaak zijn mensen verbaasd wanneer ze het rubber voelen en merken dat het zacht en warm is.’

Identiteit in schoonheid

Momenteel werkt Nynke vooral in opdracht maar ze zit boordevol plannen voor eigen werk. ‘Mijn ideeën blijven constant stromen, onder de douche, op de fiets en op reis kom ik tot veel nieuwe gedachtes. In de toekomst wil ik mij meer gaan richten op de ontwikkeling van het hedendaagse ornament. Wanneer ik plekken bezoek als Havana valt me op dat de Cubaanse identiteit zich vooral richt op de sigaren, rum en oldtimers. De verhalen van de gevels reflecteren de geschiedenis van Catalaanse invloeden in de hoofdstad. Wanneer ik daar door de stad loop vraag ik me af waarom er geen Cubaans ornament bestaat en hoe deze eruit zou moeten zien. Hetzelfde vroeg ik mij af in Addis Ababa waar Chinezen voor miljarden investeren in infrastructuur maar waar de Ethiopische identiteit verloren gaat. Ik denk vooral dat op dat soort plekken mijn toekomstige werk iets kan toevoegen. Niet alleen in het straatbeeld maar vooral voor het gevoel van mensen die in dat soort steden wonen. Wanneer wij over de grachtengordel in Amsterdam fietsen grijpt de schoonheid van die plek ons en zijn we trots waar we wonen, dat gun ik ook andere mensen en steden op de wereld.’

Elke kamer in Lloyd Hotel is anders. Wil je in een heuse Nynke Koster kamer slapen? Boek dan kamer 401 (3*), 524 (4*), 602 of 607 (5*)!