NIKÉ DOLMAN

With the exhibition of photographer Niké Dolman starts a series of exhibitions that will be shown in the Lloyd restaurant and on the platforms 2 & 3.

Dolman (27) is fascinated by the relationship between humans and nature, climate change and the footprint we leave on our planet. With her series “The Way It Goes” Dolman shows her free translation made of the Paris climate agreement, with works that directly or indirectly relate to the rules in this agreement. Dolman’s work is characterized by abstract, colourful and poetic images. She constantly strives to visualize the relationship between mankind and its environment, both in nature and in man-made environments.

NIKÉ DOLMAN

Met de tentoonstelling van fotografe Niké Dolman start een serie tentoonstellingen die in het Lloyd in het restaurant en op de platforms te zien zal zijn.

Dolman (27) is gefascineerd door de relatie tussen mens en natuur, klimaatverandering en de voetafdruk die we achterlaten op onze planeet. Met haar serie “The Way It Goes” toont Dolman haar vrije vertaling gemaakt van het klimaatakkoord van Parijs, met werken die direct of indirect betrekking hebben op de regels in deze overeenkomst. Dolmans werk wordt gekenmerkt door abstracte, kleurrijke en poëtische beelden. Ze streeft er voortdurend naar om de relatie tussen de mensheid en haar omgeving te visualiseren, zowel in de natuur als in door de mens gemaakte omgevingen.