MAJORIE & JEANINE

Lloyd Hotel is gestart als een creatief hotel dat eigenlijk per toeval in de zakelijke wereld heel gewild bleek. De hechte eventplanners Majorie de Groot en Jeanine Freese vertellen er graag over. ‘Lloyd Hotel is altijd het bijzondere hotel geweest waar iedereen graag terugkeert’, aldus Majorie. ‘Toen ik hier net werkte dacht ik constant “wow”, de bundeling van creativiteit biedt veel mogelijkheden! Het hotel en de kamers zijn allemaal zo anders en apart,’ vult Jeanine aan.

Majorie, manager meeting & events, begon aanvankelijk als restaurant manager en kreeg door de vraag naar een bijzondere locatie een nieuwe functie. De afdeling Meeting & Events heeft zij vormgegeven. Jeanine sloot 5 jaar geleden aan. Majorie: ‘Lloyd Hotel staat bol van de aparte verhalen, het is een bijzondere plek om je zakelijke meetings te houden. In eerste instantie werd het hotel daar niet voor ingericht, maar juist omdat het anders is dan andere plekken is het een veelgevraagde locatie.’ Jeanine; ‘Diversiteit wordt omhelsd met oprechte interesse, het maakt onze ruimtes tot ‘spaces to connect’, plekken waar mensen elkaar ontmoeten,’ aldus Jeanine.

Niks is te gek
Lloyd Hotel is een plek van verbinding. Tussen disciplines, onder elkaar en met een diversiteit aan bedrijven. ‘Speelsheid en creativiteit zorgen voor een openheid waarin veel mogelijk is’, aldus Majorie. Ze maken de gekste dingen mee. ‘Als mensen iets out-of-the-box willen, vinden we dat alleen maar leuk’, zegt Jeanine. ‘We kunnen echt heel veel. Iedereen van het team helpt mee. Ons motto is: ‘Eén team, één taak’, aldus Majorie. Bij Lloyd Hotel hebben diverse evenementen plaats gevonden, van internationale meetings, tot galadiner, een autopresentatie en dj-sets, van kinderfeestjes tot huwelijksaanzoeken. Bij Lloyd Hotel kan het allemaal.

Amsterdam
Beiden zijn niet alleen ambassadeur van Lloyd Hotel maar ook van de stad Amsterdam. Voor Jeanine is deze stad ‘the universe. ‘Het Lloyd Hotel representeert op een bepaalde manier de stad met de creatieve verbindingen en verrassingen die je er kan vinden.’ Majorie: ‘Het bruist hier van de creativiteit, de diversiteit die Amsterdam typeert voel ik ook in het hotel.’

De Nederlandse hoofdstad heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Zowel voor toeristen als voor organisaties die een event willen hosten. Majorie: ‘We hebben een sterk NGO netwerk, die kiezen voor Amsterdam omdat het centraal ligt. Bovendien willen internationale gasten de Amsterdam-ervaring hebben.’

Unieke identiteit
De hoofdzaak bij Lloyd Hotel is de hotelfunctie, het Meeting & Events team voegt een extra dimensie toe met het verwelkomen van diverse gezelschappen. ‘We krijgen gasten uit alle windstreken. Van gasten die minder gewend zijn en geen pluche hotel wensen tot gasten die op zoek zijn naar de 5-sterren beleving,’ aldus Majorie. Jeanine: ‘Als je hier een week doorbrengt moet je je comfortabel en thuis voelen. De collega’s van bediening en housekeeping doen hun best om gasten te herkennen. Dat geeft meteen een welkom gevoel.’

Het Lloyd Hotel heeft een unieke identiteit waarin creativiteit gewaarborgd wordt. Dat geeft deze plek een bijzonder imago. Het is laagdrempelig en informeel. Het maakt ook niet uit of je voor een 1 ster of 5 ster kamer komt, iedereen wordt op dezelfde manier benaderd. ‘Vaak ontwikkelt de band met onze gasten tot een persoonlijke relatie. Vanaf het moment dat de telefoon gaat tot het uitzwaaien aan het eind van het event zijn we contactpersoon. Het persoonlijke karakter is de kracht,’ aldus Jeanine.

Op zoek naar een bijzondere locatie? Organiseer een event in het originele rederijkantoor uit 1921 of in de Pianokamer van Atelier van Lieshout. Strijk neer op één van de platformen, ontworpen door MVRDV, voor een break-out sessie. Haal een frisse neus tijdens een walking meeting van 30 minuten rond het IJ of kies het ruime sop en vertrek vanaf de steiger voor een boottocht. De Playground doet zijn naam eer aan met alle mogelijke spellen voor een creatieve sessie of gebruik de Salon voor een feestelijk privé diner. Op het terras kun je terecht voor een uitstekende lunch, gezellige borrel of BBQ.

MAJORIE & JEANINE – EVENTS

Lloyd Hotel started out as a creative hotel that turned out to be very popular in the business world. The close-knit event planners Majorie de Groot and Jeanine Freese are happy to talk about their work. Lloyd Hotel has always been the special hotel everyone likes to return to, says Majorie. When I first started working here, I was always thinking “wow!”; the combination of creativity offers a lot of possibilities. The hotel and the rooms are all so different and separate, adds Jeanine.

Majorie, manager meeting & events, initially started as restaurant manager and was given a new position due to the demand for location rental. She designed the Meeting & Events department. Jeanine joined 5 years ago. Majorie: ‘Lloyd Hotel is full of unusual stories, it’s a special place to host business meetings. Initially, the hotel was not designed for this purpose, which is also the reason it has such unusual spaces and it stands out from the crowd, it is a much sought-after location.’. Jeanine; ‘Diversity is embraced with genuine interest, it makes our spaces ‘places to connect’, places where people meet,’ says Jeanine.

Nothing is too crazy

Lloyd Hotel is a place to connect; between disciplines, between people, between companies. Playfulness and creativity create an openness in which a great deal is possible,’ says Majorie. They experience the craziest things. We love it when people want something out-of-the-box,’ says Jeanine. We really can do a lot. Everyone in the team helps out. At Lloyd Hotel, various events take place, from international meetings to gala dinners, from car presentations to DJ sets and from children’s parties to wedding proposals. At Lloyd Hotel anything is possible.

Amsterdam

Both are not only ambassadors of Lloyd Hotel but also of the city of Amsterdam. For Jeanine, this city is ‘the universe’. The Lloyd Hotel represents the city in a certain ways with the creative connections and surprises you can find there. Majorie: ‘It’s bubbling with creativity here, the diversity which is typical for Amsterdam I also sense in the hotel.’

The Dutch capital has a special attraction for both for tourists and for organisations that want to host an event. Majorie: ‘We have a strong NGO network, who choose Amsterdam because of its central location and international guests who want the Amsterdam experience.

Unique identity

We have guests from all over the world; From guests who are less used to and not looking for the typical “plush hotel”, to guests who are looking for a 5-star experience. Jeanine: ‘If you spend a week here, you should feel comfortable and at home. Our colleagues in the restaurant and housekeeping do their best to recognize guests, that immediately makes you feel welcome.

The Lloyd Hotel has a unique identity in which creativity is guaranteed. That gives this place a special image. It is accessible and informal. It doesn’t matter whether you are staying in a 1 star or a 5 star room, everyone is treated in the same way. Often the initial connection with our guests develops into a more personal one. From the moment the phone rings to waving good-bye at the end of the event, we are the main contact for our guests. The personal touch is our main strength,’ says Jeanine.

Looking for a special location? Organise an event in the original office of the Royal Dutch Lloyd (1921) or in our Piano Room designed by Atelier van Lieshout. Meet on one of the platforms, designed by MVRDV. Get some fresh air whilst you wander around the docks during your walking meeting or take a boat trip from our Jetty. The Playground lives up to its name with all possible games for a creative session or use the Salon for a festive private dinner. On our terrace you can enjoy an excellent lunch, drink or BBQ.